Placeholder

قیمت ورق استیل 430


ورق استیل 430

استیل 430 خاصیت مغناطیسی دارد و جذب آهنربا میشود به همین دلیل به استیل بگیر معروف است.

استیل 430 مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارد.

استیل 430 انعطاف پذیری بالایی دارد.

استیل 430 مقاومت بالایی در برابر اسید نیتریک دارد و در کارهای شیمیایی خاص از آن استفاده میشود.

گرید 434 دارای ویژگی های مشابه 430 است، فقط مولیبدنوم آن بیشتر است که مقاومت آن را در برابر خوردگی افزایش میدهد.

مقاومت در برابر خوردگی

همه ی گرید های استیل 430 ، مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارند.

مقاومت استیل 430 در برابر خوردگی و سختی بسیار شبیه به گرید 304 میباشد.

مقاومت حرارتی

استیل های 430 مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند.

استیل 430 در دمای 600-400 درجه سانتی گراد دچار شکستگی میشوند ولی میتوان این مسئله را با آنیل کردن یا فرآیند بازپخت خنثی کرد.

جوشکاری

برای انجام جوشکاری،  استیل 430 باید از قبل در دمای 150-200 درجه سانتی گراد گرم شود. تا جوشکاری به بهترین صورت انجام گیرد.

ورق استیل 430

استیل 430 خاصیت مغناطیسی دارد و جذب آهنربا میشود به همین دلیل به استیل بگیر معروف است.

استیل 430 مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارد.

استیل 430 انعطاف پذیری بالایی دارد.

استیل 430 مقاومت بالایی در برابر اسید نیتریک دارد و در کارهای شیمیایی خاص از آن استفاده میشود.

گرید 434 دارای ویژگی های مشابه 430 است، فقط مولیبدنوم آن بیشتر است که مقاومت آن را در برابر خوردگی افزایش میدهد.

مقاومت در برابر خوردگی

همه ی گرید های استیل 430 ، مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارند.

مقاومت استیل 430 در برابر خوردگی و سختی بسیار شبیه به گرید 304 میباشد.

مقاومت حرارتی

استیل های 430 مقاومت بالایی در برابر حرارت دارند.

استیل 430 در دمای 600-400 درجه سانتی گراد دچار شکستگی میشوند ولی میتوان این مسئله را با آنیل کردن یا فرآیند بازپخت خنثی کرد.

جوشکاری

برای انجام جوشکاری،  استیل 430 باید از قبل در دمای 150-200 درجه سانتی گراد گرم شود. تا جوشکاری به بهترین صورت انجام گیرد.