احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ گشنیز
احسان متال -ورق پانچ دایره
احسان متال -ورق پانچ ستاره ای
احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ بیضی
احسان متال -ورق پانچ گشنیز
احسان متال -ورق پانچ دایره
احسان متال -ورق پانچ ستاره ای

. در عملیات پانچ زمانی که به ورق فلزی فشار وارد می کند، حفره هایی در ورق تشکیل میشود و قطعات اضافه  آن از زیر ورق جدا می شود، شاید این قطعات اضافی بعدا بازیافت شوند. زمانی که تمامی سطح ورق پانچ شود، ورق فلزی به شکل مشبک در می آید.

ورق پانچ  لوبیایی
سوراخ لوبیایی از پرکاربردترین اشکال هندسی ورق های مشبک است که در صنایع مختلف کاربرد زیادی دارد
پرکاربردترین ورق پانچ لوبیایی شامل ورق پانچ لوبیایی روغنی،ورق پانچ لوبیایی استیل ،ورق پانچ لوبیایی سیاه،ورق پانچ لوبیایی گالوانیزه
کاربرد ورق پانچ لوبیایی
در بسیاری از کارهای دکوراتیو ورق مشبک با سوراخ لوبیایی مورد نظر بسیاری از طراحان می باشد.
برای کاور کردن قسمت هایی از دستگاه ها و ماشین آلات که موتور قرار می گیرد از پانچ لوبیایی استفاده میشود.
در بسیاری از قسمت های مربوط به مونتاژ قطعات مختلف که نیاز به رگلاژ نمودن و تنظیم محل بسته شدن پیچ یا پرچ باشد از سوراخ لوبیایی استفاده می شود