Placeholder

قیمت فنس و توری


فنس حصار

در گذشته اطراف باغ را با گیاهان و درختان تیغ دار ویا با سنگ و چوب حصار کشی میکردند اما امروزه از فنس برای حصار کشی استفاده میشود.

حصارهای فلزی با بافته شدن مفتول های فلزی در قطرهای مختلف و چشمه های مختلف تولید می شوند.
از حصار برای حصارکشی در  مکان های مختلف استفاده میشود

عرض حصار، قطر مفتول فنس و اندازه چشمه  در قیمت حصار تاثیر گذار است. وحصار ها عمری طولانی و مقاومت بالایی دارند.

کاربرد فنس:

برای  حصارکشی  دور زمین های ورزشی ، فرودگاه ها ، باغات ،مراکز نظامی و پتروشیمی و…

مراحل نصب فنس:

مشخص کردن زمین مورد نظر برای فنس کشی

مشخص کردن نقاط نصب پایه ها

حفر چاله جهت کاشت پایه فنس

تراز و نصب پایه ها

نصب کمرکش

نصب فنس بر روی پایه ها