قیمت سردری

4 کالا

سردری چیست؟
یکی از قسمت های مهم هر ساختمان سردری میباشد که به ساختمان نمای زیبایی میبخشد.
از سردری برای ورودی های پارکینگ ها و مجتمع های مسکونی و صنعتی استفاده می شود.
برای ساخت سردری ها معمولا از ورق های طرح سفال ،ورق های طرح پالرمو ،ورق های طرح ژنوا ،ورق های پرچین ،ورق های طرح کرکره سینوسی و ورق های طرح ذوزنقه استفاده میشود.
برای آبندی سردری ساختمان ها از چسب ماستیک استفاده میشود.
برای زیربنای سردری از قوطی پروفیل استفاده میشود.
برای اتصال مصالح مختلف سردری از آچار پیچ سرمته ای استفاده میکنند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها