قیمت ورق سیاه مورخ 1394/6/3

نوشته شده توسط واحد فروش دسته: قیمت
نمایش از 03 شهریور 1394 بازدید: 286
پرینت

قیمت ورق سیاه مورخ 1394/06/3

قیمت ورق سیاه مورخ 1394/06/3

سایز ورق قیمت (تومان)
ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 1660
ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1710
ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1720
ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1750
ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1710
ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1750
ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1695
ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1695
ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1730
 ورق سیاه 20 میل کاویان  1/5*6 متر 1800
ورق سیاه 25 میل کاویان  1/5*6 متر 1795
ورق سیاه 30 میل کاویان  1/5*6 متر 1820