قیمت ورق سیاه مورخ 1394/04/23

نوشته شده توسط واحد فروش دسته: قیمت
نمایش از 23 تیر 1394 بازدید: 327
پرینت

قیمت ورق سیاه مورخ 1394/04/23s

قیمت ورق سیاه مورخ 1394/04/23

سایز ورق قیمت (تومان)
ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 1615
ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1785
ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1810
ورق سیاه 5 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1810
ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1830
ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1810
ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1760
ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1840
ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 1890
 ورق سیاه 20 میل کاویان  1/5*6 متر 1890
ورق سیاه 25 میل کاویان  1/5*6 متر 1890
ورق سیاه 30 میل کاویان  1/5*6 متر 1890